3 شهریور 1398

آشنایی با بازی های رومیزی ((ایندو))

قرار است در یک عصر پاییزی در باغ فردوس در کنار هم جمع بشویم و بازی های ایندو را تست کنیم. فراموش نکنید حضور در این ایونت رایگان است و در انتها به هر نفر که بتواند بیشترین امتیاز را در بازی زبان زد کسب کند 500 هزارتون جایزه می دهیم

در تاریخ 20 ابان قرار است در باغ فردوس جمع شویم و با محصولات ایندو اشنا شویم.فراموش نکنید حضور در این ایونت رایگان است و در انتها به هر نفر که بتواند بیشترین امتیاز را در بازی زبان زد کسب کند 500 هزارتون جایزه می دهیم