23 شهریور 1398

ایلیاد و ادویسه زنده شدن.....

آدامز خالق تصاویر Marvel که به دنبال زنده کردن دنیا ایلیاد و ادویسه هست.....

هومر شاید روزی که داشت ایلیاد و ادویسه را می نوشت، فکر نمی کرد یک مرد آمریکایی با رویا پردازی خود قهرمانان خیالی را همانند داستان ایلیاد و اودیسه خلق کند. اگر در اودیسه اسبی از جنس چوب ساخته شدو به قلب دشمن می زند، او نیز خالق آثاری شد که با گرز و تبر یک تنه به قلب دشمنان انسان های می زنند وآینده یک ملتی را با زور بازوی پهلوانان خیالی اش نجات می دهد. او آنقدر در رسم تصاویر جزییات را دقت می کرد که گویی قهرمان داستان پس از یک نبرد سخت و با جراحت های جزئی و واقعی در حال برگشت و استراحت هستند.

 پل آبرامز تصویر ساز آمریکایی همواره مانند ادیسه به فکر کور کردن غول زندگی خود بود. او آثار بی نظیری را خلق کرده است که غالبا مظهر عرفان و اساطیر است. مناظری که با قلمو، رنگ روغن چشم نوازی می کنند. آثاری که در گالری های مشهور دنیا قرار دارد.

او در کنار نقاشی به فکر تصویرسازی و تصویرگری در حوزه بازی افتاد. او تصاویر بازی های همچون Chaostle را ساخت برگرفته از تاریخ چین باستان است. تاریخ اژدهای که در سال 2011 توانست با مجسمه های ساخته شده در بازی دلبری کند. بازی استراتژیکی که توسط ناشرChivalry Games منتشر شد. آنقدر اژدهای تصویر شده توسط  آدامز واقعی و زیبا بود که تبدیل به لوگوی این ناشر گردید.

پل آبرامز غالباً مناظر عرفانی و مناظر چشمگیر با رنگ روغن نقاشی کرده است. بعد ها به آدامز لقب((منعکس کننده شگفتی جادویی)) دادند. او عاشق ترانه های حماسی بود و به گفته خودش هنگام تصویر سازی هیچ چیزی نمی تواند روح او را به پرواز دربیاورد به جز آهنگ های یانی.

آدامز مدرک هنرهای زیبا را از دانشگاه کرنل آمریکا گرفته است .او  سپس به دانشگاه ایالتی نیویورک در نیو پالتز رفت و با یک تا مقطع دکتری در علم هنرهای زیبا تلاش کرد. هفته آینده در رابطه با آثار خلق شده این هنرمند صحبت خواهد شد.