22 شهریور 1398

کی گفته جمعه برای خوابه..........؟

جمعه روز دورهمی و خنده است. با اوج نیلی قراره دورهم انقدر بخندیم تا برای یک هفته انرژی جمع کنیم.

خب سلام
دهه شصتی ها قشنگ یادشون هست...

که جمعه صبح ها با صدای جاروبرقی مامان بیدار میشدم...
همیشه هم زیر ما که خواب بودیم از همه کثیف تر بودlaugh.....

بعدی بابا می اومد با دوتا نون سنگک داغ و یک ظرف خامه که جذاب تر از درب خامه هیچ چیز نبود...

اصل رقابت سر این بود که کی این درب خامه رو لیس می زنه...

سر صبحونه مامان می گفت سریع آماده شید که می خوایم بریم خونه مامانی....

مشق هاتون رو زود بنویسید...

آخ چه حالی داشت خونه مامانی و آقاجون....

سر ناهار می رفتیم خونه مامانی....

زن ها می رفتن آشپزخونه برای کمک به مامانی...

مردها شروع می کردن به واکاوی مسائل سیاسی روز...

ماهم می رفتیم سراغ بازی راز جنگل، دبرنا و هزارتا بازی دیگه تا این آفتاب کوفتی بره و هوا خنک بشه تا بریم وسط حیات...

 بعد ناهار، بزرگترها یک چرت ریزی میزدن اما ما که آرام و قرار نداشتیم که....

حالا نوبت اسم فامیل بود...

حین اسم فامیل بازی کردن چشم مون می خورد به نخود چی کشمیش های که زن ها داشتن با هر جمله ((اصلا به ما چه که دختر شهین خانوم اینا اینجوریه)) به صورت رگباری جابه جا می کردن...

آقا جون خدا بیامرز که می رفت حیات یعنی دیگه الان وقتشه...

وقت هفت سنگ و وسطی بازی کردن...

وقت آب بازی و هندوانه داخل حوض و سنگک داغ و پنیر تبریز....

آخ چه حالی می داد ....

آخ که چه حالی داشت....
حالا بزرکتر شدیم، خونه های حیات داره جاشون رو دادن به آپارتمان های سربه فلک کشیده....
جنگلی نماند که رازی داشته باشد...

پرچم دنیا واقعی مان  به دست دنیازی مجازی افتاد و فتح شد...

پسرعمه و پسر عمو رفتن دنبال زندگی شون و می خوان دوری و دوستی کنن....

کسی هم نیست که دیگه این جمع رو دوباره جمع کننه....

آخه دیگه مامان جون و آقاجون رفتن پیش اوستا کریم....

تازه این جمع ها دوباره جمع بشه، کی می تونه این هزینه ها رو جبران کنه....

همه می خوان لاکچری زندگی کنند....

حالا ما خانواده بزرگ اوج نیلی می خواییم دوباره جمع ها رو احیا کنیم...

ما یک هدف داریم، جمع شدن دورهم و خندیدن..... 

از این به بعد هر هفته توی یک کافه یا یک پارک یا کوه جمع می شیم و می خواییم دوباره با خانواده و با همون پسرعمو و دختر خاله ها جمع بشیم و ساعت ها بگیم و بخندیم ......
اصلا نه ایونته که حوصله سر بره باشه و نه تبلیعات ..... 
بلکه یک دورهمی که می تونیم توی این دورهمی .....
لی لی بازی کنیم
هفت سنگ بازی کنیم
اسم فامیل بازی کنیم

پس با تو اینستاگرام و سایت همراه باشید.
چون قراره بگیم...

کی...

کجا...

جمع بشید.

با ما باشید...

با ما انرژی زندگی بر می گرده.....

با ما در تماس باشید