17 شهریور 1398

بازی های گروهی

ما به تنهایی می توانیم کارهای کوچکی انجام دهیم، اما با همکاری هم می توانیم تغییرات بزرگی بوجود آوریم.

بازی های تیمی (Cooperative)

فعالیت تیمی سالم و موثر یکی از نقطه ضعف های ما ایرانی ها است. مثلا ما در اغلب ورزش های فردی به راحتی با تلاش و استعدادمان قهرمان می شویم اما سال هاست که ورزش های تیمی ما دچار مشکل هستند. بازی های تیمی می تواند به حل این مشکل کمک کند.

سه المان مهم این بازی ها عبارتند از:

  • بازیکنان با هم متحدند و علیه خود بازی مبارزه می کنند
  • بازیکنان با هم می برند یا با هم می بازند
  • اهداف بسیار سخت طراحی شده اند تا بازیکنان کار تیمی کنند

این بازی ها اغلب دارای مکانیسمی است که مانند هوش مصنوعی عمل می کند. این هوش مصنوعی در حقیقت دشمن بازیکنان به حساب می آید.

مثلا در بازی Pandemic در حالی که بازیکنان در حال دست و پا زدن برای درمان بیماری ها هستند، هوش مصنوعی بازی باعث انتشار ویروس در سراسر جهان می شود و کار بازیکنان را مختل می کند.

با ما در تماس باشید